stage-leistungen

Ptát se, naslouchat, pomáhat. Na nejvyšší lékařské a ošetřovatelské úrovni.

Přehled

Co děláme s veškerou odpovědností pro osoby, které potřebují intenzivní péči:

case

Řízení propouštění z nemocnice a case management

Spolehlivé rozhraní mezi propouštějící nemocnicí, ošetřovatelským týmem atd.

Řízení propouštění z nemocnice a case management

Koordinujeme hladký průběh celého procesu mezi propouštějící nemocnicí, lékaři a osobou, která potřebuje intenzivní péči. Jednáme také se zdravotní pojišťovnou, abychom zajistili úhradu nákladů, organizujeme přepravu pacienta a všech pomůcek – tak, aby bylo o naše pacienty dobře postaráno v domácím prostředí i v komunitě s pečovatelskou službou.

wohn

Sdílené bydlení

Kvalitní péče v rámci společného soužití s ostatními pacienty s potřebou intenzivní péče

Sdílené bydlení

Prostřednictvím příslušných společenství či spolků zprostředkováváme místa v komunitách s pečovatelskou službou. Ty se starají také o správu a fungování sdíleného bydlení – stejně jako o úspěšné soužití v této formě bydlení.

einzel

Individuální péče v domácím prostředí

Nepřetržitá intenzivní péče v domácím prostředí

Individuální péče v domácím prostředí

Docházíme k našim pacientům domů a zajišťujeme nepřetržité sledování všech životních funkcí. A pokud byste se chtěli jako rodinní příslušníci zapojit do našich každodenních aktivit – je to možné a budeme rádi! Kontaktujte nás a domluvíme všechny podrobnosti.

beatmung

Mimonemocniční ventilace a odvykání od ventilátoru – včetně analýzy krevních plynů

Umělé dýchání a pečlivé odvykání od ventilátoru

Mimonemocniční ventilace a odvykání od ventilátoru – včetně analýzy krevních plynů

Pečujeme o lidi, kteří potřebují umělé dýchání, mají tracheostomii nebo potřebují intenzivní péči. Při odvykání od ventilátoru se naopak snažíme pacienty od ventilátoru odpojit – to vše v domácím prostředí a vždy po konzultaci s ošetřující nemocnicí a lékaři. Máme také zařízení pro analýzu krevních plynů a zajišťujeme příslušná vyšetření.

medizin

Rehabilitační a lékařská technika

Životně důležité pomůcky k okamžitému dodání a připravené k použití

Rehabilitační a lékařská technika

Spolupracujeme s vybranými a ověřenými dodavateli rehabilitační a lékařské techniky. Ti zajišťují, aby bylo životně důležité zdravotnické vybavení dodáno a připraveno k okamžitému použití – aby intenzivní péče fungovala bezpečně a hladce.

ergo

Ergoterapie

Zachování a posílení zdrojů pro případné uzdravení

Ergoterapie

Spolupracujeme se zkušenými ergoterapeuty. Ti prostřednictvím tréninku paží a rukou, kognitivního tréninku, tréninku motoriky a senzorické integrace posilují zachování zdrojů a přispívají tak k možnému zotavení – a my přebíráme koordinaci těchto procedur.

physio

Fyzioterapie

Postupné trénování těla a s tím související vitalizace

Fyzioterapie

Kombinujeme řadu fyzioterapeutických přístupů: respirační terapii, termoterapii a kryoterapii, fyzioterapii, kineziotaping, manuální lymfodrenáže, metodu manželů Bobathových a mnoho dalších. Všechny jsou svým typem a frekvencí přizpůsobeny potřebám pacientů vyžadujících intenzivní péči, a to bez ohledu na to, kolik léčebných procedur předepsal ošetřující lékař. Za koordinaci fyzioterapeutických procedur odpovídáme my.

Máte dotazy nebo potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

Průběh

O všechno je postaráno. Průběh je totiž jasně definovaný.

Interní průběh všech služeb v naší společnosti zajišťuje životně důležitou podporu těch, kteří potřebují intenzivní péči – na správném místě a ve správný čas.

  1. Řízení propouštění z nemocnice a case management
  2. Organizace sdíleného bydlení nebo individuální domácí péče
  3. Nastavení mimonemocniční ventilace a odvykání od ventilátoru
  4. Organizace a přidělování rehabilitační a lékařské techniky
  5. Organizace a aplikace ergoterapie
  6. Organizace a aplikace fyzioterapie
kreislauf-leistungen

Alternativní formy bydlení

Doma nebo v domově s pečovatelskou službou. Co možná nejsamostatněji.

Žít co nejsamostatněji navzdory potřebě intenzivní péče, cítit se v pohodě a zároveň mít zajištěnou nepřetržitou péči – přesně to umožňujeme našim pacientům: v komunitách s pečovatelskou službou nebo doma.

Intenzivní péče v domácím prostředí pomáhá. Život ve známém prostředí totiž slibuje výrazně lepší kvalitu života. A to je v zájmu všech pacientů. Naši ošetřovatelé a ošetřovatelky často poskytují péči a ošetřovatelské služby doma společně s příbuznými. Taková blízkost k vlastní rodině mnohým také pomáhá. Náš ošetřovatelský personál je na místě nepřetržitě. Příbuzným pacientů také poskytuje rady.

Pokud intenzivní péče doma není možná, protože dům či byt má schody nebo není bezbariérový, zajistíme místo v komunitě s pečovatelskou službou. V jednom bytě zde žije několik lidí, kteří potřebují intenzivní péči. Každý však má svůj soukromý prostor, který si může zařídit podle svého a vytvořit si tak vlastní domácí prostředí. Nikdo tu není sám. Náš ošetřovatelský personál je na místě nepřetržitě. Život v komunitě také pomáhá předcházet vyloučení ze společnosti.

landscape

Účast na společenském životě

Společné zážitky. Tady a teď.

Někdy jdeme do zoo, někdy do přírody, někdy na vánoční trh, a když nám přeje počasí, vždy vyrážíme na čerstvý vzduch! Přicházíme se spoustou nápadů, jak lidem, kteří potřebují intenzivní péči, umožnit mobilitu a zapojit je do veřejného života.

„Nejde o to, přidat životu dny, ale dnům přidat život.“ Lékařka, zdravotní sestra a sociální pracovnice Cicely Saundersová to vyjádřila poměrně výstižně. V souladu s jejím mottem umožňujeme krásné zážitky těm, kteří potřebují intenzivní péči: To vše vždy v malých skupinkách a samozřejmě v závislosti na počasí a zdravotním stavu pacientů. Nikdo nesmí být samozřejmě přetěžován. Při zapojování do společnosti jsou velkou oporou i naši ergoterapeuti a fyzioterapeuti, kteří všem pomáhají posílit nebo znovuobjevit mobilitu. Lidem, kteří potřebují intenzivní péči, a jejich příbuzným také umožňujeme trávit společnou dovolenou v bezbariérovém prostředí. Společně naplánujeme volný čas a budeme je doprovázet tak, aby změna prostředí prospěla všem.

O nás

gesellschaftliche-teilhabe