stage-about

Všichni a všechno za jedno: Kvalitnější život v intenzivní péči.

Zaměstnanci

Týmy se silnými rameny a pevnými nervy. A spoustou zkušeností.

Zaměstnanci, jejichž spolehlivost je pevná i v náročných dobách – to jsou lidé, o které se můžeme opřít. Víme totiž, že dobrý stav těch, kteří potřebují intenzivní péči, stojí a padá s know-how těch, kteří o ně pečují. Z tohoto důvodu investujeme hodně času a peněz do výběru a kvalifikace našich zaměstnanců. Abychom pro lidi, kteří potřebují intenzivní péči, fungovali jako multifunkční a zároveň spolehlivý tým.

mitarbeiter

Náš tým zahrnuje

 • respirační terapeuti a terapeutky
 • ošetřovatelé a ošetřovatelky seniorů
 • ošetřovatelé a ošetřovatelky pro intenzivní péči
 • ošetřovatelé a ošetřovatelky
 • ergoterapeuti a ergoterapeutky
 • fyzioterapeuti a fyzioterapeutky
 • pečovatelé a pečovatelky
 • pomocníci v domácnosti
 • dětské sestry
 • zdravotní sestry
 • sestry pro intenzivní péči

Management

Majitelé zaměřující se na výhled do budoucna a rozvoj.

Žádná holdingová společnost, žádní investoři, a tudíž žádné zájmy třetích stran: jsme společnost řízená majiteli, kterou v roce 2011 založil Marc Kischkewitz. V roce 2012 se výkonným společníkem ve společnosti stala Nicole Wieberneit. Jako společnost řízená majiteli jednáme nezávisle, a tedy ve prospěch našich pacientů a zaměstnanců. Naše zaměření: Cílený rozvoj každého zaměstnance, a tím i posílení naší společnosti. Tento požadavek je možné realizovat díky mnoha inovativním koncepcím v oblasti náboru a kvalifikace zaměstnanců, rodinnému pojetí vedení společnosti a otevřené komunikaci v rámci firmy. Nové nápady a návrhy na zlepšení od našich zaměstnanců vždy vítáme, oceňujeme, analyzujeme a řídíme jejich realizaci. To vše prospívá stabilitě našich pacientů, spokojenosti našich zaměstnanců a úspěchu naší společnosti.

nicole

Nicole Wieberneit, společnice a výkonná ředitelka pro oblast zdravotnictví

marc

Marc Kischkewitz, společník a výkonný ředitel pro oblast financí

Fakta a čísla – přehledně

Založení

2011

Počet zaměstnanců

80

Počet učňů na praxi

10

Lokality

Sasko, Krušnohoří, Chemnitz, Drážďany

Zajištění kvality

Takto si zajišťujeme naši budoucnost.

Děláme hodně pro to, abychom si zajistili kvalifikované a odborné pracovníky, a tím i budoucnost. V současné době u nás praxi absolvuje deset učňů, což je na naše odvětví poměrně dost. Kromě toho jsme vytvořili struktury, které nám pomáhají získávat a kvalifikovat ošetřovatelský personál ze zahraničí. Úzce spolupracujeme se školami a institucemi z celé Evropy, např. s Goethe-Institutem. Pravidelně také provádíme průzkumy mezi našimi zaměstnanci, a získáváme tak cennou zpětnou vazbu, abychom mohli zlepšovat kvalitu našich služeb ke spokojenosti všech.

Chcete nám také sdělit svoji zpětnou vazbu? Kontaktujte nás.

Kontaktujte

quali-sicherung

Ocenění a ceny

Oceněný inovátor. Oceněný zaměstnavatel. To není slib, to je fakt.

Organizace TOP 100 každoročně oceňuje nejinovativnější společnosti v německém sektoru malých a středních podniků. Jedná se o nejvýznamnější ocenění pro inovativní malé a střední podniky. My jsme byli do této „Ligy výjimečných“ přijati v roce 2018. Kromě toho jsme ve stejném roce obdrželi ocenění „Atraktivní zaměstnavatel v oblasti poskytování péče“. Nezávislý oborový kontrolní systém „Atraktivní zaměstnavatel v oblasti poskytování péče“ (něm. Attraktive Arbeitgeber Pflege, zkráceně aap) provedl za tímto účelem průzkum mezi našimi zaměstnanci – při zachování anonymity – a dospěl k závěru: pracovat pro společnost intensivLEBEN je poměrně atraktivní.
O to více nás těší, že se nám tento skvělý titul podařilo obhájit i v roce 2021 a že naši zaměstnanci stále vnímají společnost intensivLEBEN jako „atraktivního zaměstnavatele v oblasti poskytování péče“.

O nás

group-lowspace_2023

Naše lokality

Sasko.

V současné době působíme ve čtyřech lokalitách: v Chemnitz, Drážďanech, Středním Sasku a v Krušných horách. V těchto lokalitách se pacientům, kteří potřebují intenzivní péči, dostává nepřetržité podpory. Pokud není možná intenzivní péče v domácím prostředí, zorganizujeme umístění v komunitě s pečovatelskou službou. Snažíme se najít společné bydlení, které se nachází v místě bydliště nebo v jeho blízkosti. Tomu napomáhá naše dobré regionální pokrytí ve výše uvedených lokalitách.

Kontaktujte

location

Naše poslání

Aby lidé, kteří potřebují intenzivní péči, žili v komunitách s pečovatelskou službou nebo doma a účastnili se společenského života. A aby se jim zároveň dostalo veškeré nezbytné pomoci, kterou potřebují: nepřetržitě a s ohledem na jejich potřeby.

Naše vize

Lepší kvalita života pro ty, kteří potřebují intenzivní péči. Aby jejich dny byly plné života a zážitků. Pro každého pacienta a každou pacientku, každý nový den.