Prohlášení o ochraně osobních údajů

Obecné informace

Na tomto místě bychom Vás rádi informovali o ochraně Vašich osobních údajů ve společnosti intensivLEBEN GmbH.

Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. S Vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a při všech procesech souvisejících s jejich zpracováváním dodržujeme právní předpisy i naše Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že nové technologie a neustálý vývoj těchto webových stránek mohou vést ke změnám tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, doporučujeme Vám, abyste si ho v pravidelných intervalech znovu přečetli.Definice použitých pojmů (např. „osobní údaje“ nebo „zpracování“) lze nalézt v článku 4 ONOOÚ (angl. GDPR).

Definice použitých pojmů (např. „osobní údaje“ nebo „zpracování“) lze nalézt v článku 4 ONOOÚ (angl. GDPR).

Shromažďování a využívání údajů

Shromažďování údajů

Vaše údaje jsou shromažďovány jednak v případě, že nám je sami poskytnete, například prostřednictvím e-mailu. Jedná se například o Vaši e-mailovou adresu a další informace, které uvedete v textu e-mailu. Další údaje jsou pak automaticky shromažďovány našimi IT systémy při návštěvě webových stránek. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Používání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou použity k zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze Vašeho uživatelského chování.

Povinné informace

Informace o odpovědné osobě

Osobou odpovědnou za zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

intensivLEBEN GmbH Seilerweg 1d 09235 Burkhardtsdorf Německo

Telefon: +49 3721|274701-0 E-mail: info@intensiv-leben.com

Odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnohé operace související se zpracováním osobních údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. K tomuto účelu postačí neformální zpráva e-mailem. Zákonnost zpracování údajů prováděného až do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení zákona o ochraně osobních údajů má subjekt údajů právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je například zemský pověřenec pro ochranu osobních údajů Svobodného státu Sasko, protože sídlo naší společnosti se nachází v této spolkové zemi. Seznam pověřenců pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na této adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, abychom Vám nebo třetí straně předali údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo automaticky v rámci plnění smlouvy, a to v běžném, strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že to bude technicky možné.

Přístup k osobním údajům, omezení, výmaz

V rámci platných právních předpisů máte právo kdykoli bezplatně získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a o účelu jejich zpracování a případně máte právo na opravu, omezení nebo výmaz těchto údajů. Za tímto účelem, stejně jako v případě dalších dotazů týkajících se osobních údajů, nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v impresu.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto vznášíme námitku proti použití kontaktních údajů zveřejněných v souvislosti s povinností uvádět impresum a povinností k vydání Prohlášení o ochraně osobních údajů za účelem zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatel těchto stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných reklamních e-mailů (spam).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho zákonem požadovaného pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat následovně:

intensivLEBEN GmbH Datenschutzbeauftragter Seilerweg 1d 09235 Burkhardtsdorf Německo Tel.: +49 3721|274701-0 GSM: +49 151|46471134 E-mail: datenschutz@intensiv-leben.com

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Soubory protokolu serveru

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. souborech protokolu serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o:

  • IP adresu,
  • používaný operační systém,
  • URL adresu odkazu,
  • název hostitele přistupujícího počítače,
  • čas požadavku serveru,
  • typ/verzi prohlížeče.

Tyto údaje nelze přiřadit ke konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou slučovány s jinými zdroji údajů. Vzhledem k tomu, že provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na technicky bezchybné a optimalizované prezentaci svých webových stránek, je nutné zaznamenávat soubory protokolu serveru. Shromažďování těchto údajů proto probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ (angl. GDPR).

Soubory cookie

Na našich webových stránkách nejsou nastaveny žádné soubory cookie. Různé části našich webových stránek používají tzv. soubory cookie. Soubory cookie nezpůsobují škody ani neobsahují viry. Slouží k tomu, aby byly webové stránky efektivnější a uživatelsky přívětivější. Soubory cookie jsou malé identifikátory, které server ukládá do počítače, s nímž přistupujete na naše webové stránky nebo k našim službám. Většina souborů cookie používaných na těchto webových stránkách je platná po dobu relace (tzv. relační nebo session cookies). Tyto soubory se automaticky vymažou, když zavřete webový prohlížeč. Trvalé soubory cookie zůstávají ve Vašem zařízení, dokud je nevymažete, nejdéle však do dobu 60 dnů. Soubory cookie použité ve Vašem počítači však nikdy neidentifikují samotného uživatele, ale pouze použité zařízení. Údaje shromážděné pomocí souborů cookie nelze za žádných okolností přiřadit k žádným údajům o zákaznících, které ukládáme. Prohlížeč, který používáte, lze nastavit tak, aby Vás před nastavením souborů cookie informoval, blokoval nastavení souborů cookie nebo povolil výjimky. Je však možné, že některé funkce našich webových stránek pro Vás nebudou nadále dostupné.

Umístění serveru

Systémy našeho hostingového partnera se nacházejí na území Spolkové republiky Německo.